Herhaalde oproep – Nieuwe politici

Nog steeds is Onafhankelijk Moerdijk op zoek naar mensen die politiek actief willen worden of de partij op een andere manier actief willen steunen, bijvoorbeeld als lid van het partijbestuur.

Interesse? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of via onderstaand telefoonnummer.

Onafhankelijk Moerdijk – al jaren de grootste politieke partij in Moerdijk – is op zoek naar inwoners uit onze gemeente die zich – net als wij – willen inzetten voor een nog beter Moerdijk. Dit kan als (bestuurs)lid, burgerlid van onze fractie of wellicht bij de volgende verkiezingen als raadslid.

Wat we van u vragen? Vooral passie om te werken aan een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Dit met het belang van onze bewoners voorop.

We zijn voornemens om binnenkort een informatieavond te beleggen voor geïnteresseerden, maar u bent uiteraard ook altijd welkom op onze fractievergaderingen.

Bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u graag meedoen of heeft u vragen? Bel of mail dan.

Lieneke Aangenendt, voorzitter Onafhankelijk Moerdijk: telefoon 0168 – 46 25 83 of, info@onafhankelijkmoerdijk.nl

Onze speerpunten:

De burger staat centraal en inspraak bij plannen maken
Begin bij de burger en zijn woonomgeving bij alle plannen!
Samen Doen
Wij staan voor een gemeente waarin bewoners meer zelf direct invloed kunnen uitoefenen!
Integriteit
Wij staan voor een betrouwbaar gemeentebestuur naar haar inwoners en afspraak is afspraak!
Een lange termijnvisie voor de gemeente
Wij staan voor een gemeente met een juiste balans tussen wonen, werken en recreëren, zowel voor nu als in de toekomst!
Veiligheid – Vandalismebestrijding – Handhaving
Veiligheid, vandalismebestrijding en handhaving zijn voor ons belangrijke items!
ONAFHANKELIJK MOERDIJK is een politieke groepering die geen bindingen heeft met de landelijke politieke partijen. Ze is ontstaan op 30 augustus 2001 uit de voormalige plaatselijke politieke groeperingen:

  • Hoekse Lijst, uit Zevenbergschen Hoek
  • Lijst Noordhoek, uit Noordhoek
  • Vrije Lijst, uit Heijningen
  • Gemeentebelangen Fijnaart en Heijningen, uit Fijnaart en Heijningen
  • Gemeentebelangen, uit Moerdijk en Klundert
  • Algemeen Belang, uit Standdaarbuiten
HISTORIE
In de loop van de jaren zijn de bovengenoemde onafhankelijke groeperingen ontstaan om in de toenmalige gemeenteraden aandacht te kunnen vragen voor de specifieke wensen en problemen in hun eigen woonomgeving. Na de gemeentelijke herindeling in 1997, lag het voor de hand dat deze groeperingen zouden samengaan. De afgelopen jaren is er op een gedegen manier samengewerkt door hun afgevaardigden in de gemeenteraad als Onafhankelijke Fractie waardoor er ook hechte banden ontstonden tussen de groeperingen onderling, die dus in 2001 zijn uitgegroeid tot één lokale politieke organisatie die nu al niet meer valt weg te denken uit de samenleving binnen de gemeente Moerdijk.
ONAFHANKELIJK MOERDIJK behartigt de belangen van alle inwoners uit alle zestien grote en kleine woonkernen in de gemeente Moerdijk, dus ook die van U!
Momenteel heeft ONAFHANKELIJK MOERDIJK een fractie van zeven raadsleden.
Hiermee is ONAFHANKELIJK MOERDIJK de grootste politieke groepering in de gemeenteraad van Moerdijk. Het grote aantal leden laat zien dat ONAFHANKELIJK MOERDIJK een bloeiende politieke groepering is, die in een behoefte voorziet.
Sluit u aan bij ONAFHANKELIJK MOERDIJK een actieve jonge organisatie, die geen binding heeft met landelijke politieke partijen.

 

Volg ons !
     

Berichten op facebook

Onafhankelijk Moerdijk heeft een foto van Gemeente Moerdijk gedeeld. ... See MoreSee Less

Ruim 20 jongprofessionals storten zich 3 dagen lang op een omgevingsvisie voor Klundert. Een visie die rekening houdt met ruimtelijke ontwikkeling, economie op Moerdijk en de veiligheid van inwoners van de vestingstad. Kortom, een omgevingsvisie die de verschillende belangen als uitgangspunt heeft genomen. Benieuwd wat dat oplevert? Kom dan vrijdag 30 juni om 13:00 uur naar het slotevent bij Verhoeven in Zevenbergen. Even jezelf aanmelden hiervoor is wel gewenst ;) Meer informatie over de summerschool en om je aan te melden voor het slotevent, kijk op onze website: bit.ly/2sx8iF8

1 day ago  ·  

View on Facebook

AGENDA ‘DE BOER OP” Onafhankelijk Moerdijk op 3 juli in Moerdijk

LOCATIE: De Ankerkuil

TIJD: inloop vanaf 19.00 uur tot 22.00 uur.

19.30 Opening

19.35 Vaststellen agenda in overleg met de bewoners.

19.45 Terugblik speerpunten verkiezingsprogramma 2014-2018 Moerdijk.

20.00 Start met behandelen van onderwerpen in Moerdijk o.a.

windmolens A16
380 KV
Industrie/LPM
Sluipverkeer
fietspad Moerdijk – Zevenbergen
Nieuwe Ankerkuil
Leefbaarheid/gebiedsplan/voorzieningen
Stankoverlast
Woningbouw
Moerdijkregeling
opknappen haven


20.45 – 21.00 Pauze

Wat verder ter tafel komt

21.55 Rondvraag

22.00 Sluiting
... See MoreSee Less

2 days ago  ·  

View on Facebook