Loading...
Home 2018-06-21T09:35:18+00:00

Het laatste nieuws

Lees meer over onze partij, actuele dossiers en meer!

‘Cafés Zevenbergen al om 2.00 uur dicht? Da’s te vroeg’

16 juli 2018|0 Comments

Cafés en eetgelegenheden in Zevenbergen moeten in het weekend later dan 2.00 uur kunnen sluiten, als ze dat willen.
Annelies Vlaanderen

Dat is het voorstel dat raadslid Murat Tolu (Onafhankelijk Moerdijk) ter overweging geeft aan het college van B en W van Moerdijk. Hij zegt zijn verzoek te hebben gedaan naar aanleiding van ‘signalen van horeca-ondernemers en van jongeren’. ,,Nu is de sluitingstijd 2.00 uur. Het café gaat dan op slot, er mag niemand naar binnen. Wie binnen is, mag wel nog tot half 3 blijven zitten. Maar dat is jammer voor degenen die na 2.00 uur nog een sigaret willen roken. Die mogen om 5 over 2 twee niet meer naar binnen.”

Lees meer in BNdeStem

Motie “Haalbaarheidsonderzoek Trainingsaccommodatie AZTV Zevenbergen”

12 juli 2018|0 Comments

Van Hans van Brenkelen (fractievoorzitter Onafhankelijk Moerdijk.)

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli jl is op initiatief van Onafhankelijk Moerdijk een motie met betrekking tot de Algemene Zevenbergsche Turnvereniging (AZTV) behandeld (zie onderstaande motie)

De motie is door OM met steun van de SP ingediend, na een bezoek van de vereniging AZTV aan onze fractievergadering. Zij kampen met het probleem dat de huidige trainingsfaciliteiten niet meer voldoen om de gewenste toestellen en trainingsniveau te kunnen uitoefenen. Voor OM was dit aanleiding om dit via een motie op de politieke agenda te plaatsen. Voorgesteld werd een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Tijdens de behandeling van de motie in de gemeenteraad heeft wethouder Schoneveld toegezegd dit mee te nemen in een breder accommodatieonderzoek. Andere verenigingen hebben namelijk ook knelpunten mbt het gebruik van de beschikbare ruimten. Gezien deze toezegging is de motie niet verder in stemming gebracht. Dit krijgt een vervolg. (meer…)

Facebook

Geacht college,
‘’Een avondje stappen doe ik in Breda, Roosendaal, Rotterdam en soms in Antwerpen.
Als ik maar niet in Zevenbergen ben, hier spookt het in het weekend.’’
(Een jongere uit Zevenbergen)
Het horeca aanbod dient te voldoen aan de behoefte hiertoe bij onze inwoners. Zo ook
de sluitingstijden van de horecaondernemingen en de mogelijkheden voor
tijdsbesteding binnen de openingstijden. Met mogelijkheden doel ik op het kunnen
stappen en het kunnen eten na het stappen.
Er kunnen van elkaar verschillende politieke, religieuze en ideologische meningen zijn
over de aanwezigheid van een nachtleven. Dit wetende en de diverse meningen
gehoord hebbende, vind ik het als raadslid een probleem wanneer er niet wordt
voldaan aan de behoefte van een groep, met name jongere inwoners. Ik heb er
vertrouwen in dat onze ambtenaren, ondernemers en inwoners in staat zijn om leuke
weekenden in de nachtelijke uren te creëren zonder dat omwonenden hier overlast van
ondervinden. Graag wil ik weten of het college bereid is:
1. om het gesprek aan te gaan met ondernemers die zich vrijwillig aanmelden
voor ruimere openingstijden in de nachtelijke uren?
2. om een verruiming van openingstijden toe te staan die voldoet aan de wensen
van onze ondernemers en inwoners?
3. om toestemming te verlenen om op zijn minst te experimenteren met ruimere
openingstijden?
4. om de jongerenraad en omwonenden bij dit proces te betrekken, indien een
dergelijke wens geuit wordt door de jongerenraad en de omwonenden?
5. Om alle mogelijke middelen voor handhaving aan te passen aan eventueel
ruimere openingstijden in de nachtelijke uren van ondernemers.
Wil het college aangeven:
6. indien de antwoorden op de vragen 1 t/m 5 JA zijn, binnen welk tijdsbestek en
op welke manier het college vorm gaat geven aan de maatregelen die bij deze
verandering nodig zijn?
7. indien de antwoorden op de vragen 1 t/m 5 NEE zijn, wat hier de redenen voor
zijn en op welke manier het college dan gaat voldoen aan de behoefte van een
deel van onze inwoners om tijdens de nachtelijke uren meer mogelijkheden
voor tijdverdrijf in onze gemeente te hebben?
Namens de fractie van ONAFHANKELIJK MOERDIJK
Murat Tolu
... Bekijk meer!Bekijk minder

7 dagen geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Van Hans van Brenkelen (fractievoorzitter Onafhankelijk Moerdijk.)
Tijdens de raadsvergadering van 5 juli jl is op initiatief van Onafhankelijk Moerdijk een motie met betrekking tot de Algemene Zevenbergsche Turnvereniging (AZTV) behandeld (zie onderstaande motie)
De motie is door OM met steun van de SP ingediend, na een bezoek van de vereniging AZTV aan onze fractievergadering. Zij kampen met het probleem dat de huidige trainingsfaciliteiten niet meer voldoen om de gewenste toestellen en trainingsniveau te kunnen uitoefenen. Voor OM was dit aanleiding om dit via een motie op de politieke agenda te plaatsen. Voorgesteld werd een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Tijdens de behandeling van de motie in de gemeenteraad heeft wethouder Schoneveld toegezegd dit mee te nemen in een breder accommodatieonderzoek. Andere verenigingen hebben namelijk ook knelpunten mbt het gebruik van de beschikbare ruimten. Gezien deze toezegging is de motie niet verder in stemming gebracht. Dit krijgt een vervolg.
$P.
Motie “Haalbaarheidsonderzoek Trainingsaccommodatie AZTV Zevenbergen”
De raad van de gemeente Moerdijk in de vergadering bijeen op 5 juli 2018,
Overwegende het volgende dat;
• De Algemene Zevenbergsche Turn Vereniging (AZTV) bestaat al 40 jaar en heeft ongeveer 250 leden.
• Sinds de oprichting in september 1977 trainen zij in een gymzaal van 20x12 meter.
• De ontwikkelingen in de turnsport, mede ook door de prestaties van de nationale ploeg, zijn toegenomen. Maar ook de ontwikkeling van de toestellen en materialen heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Alles past niet meer in de reguliere gymzaal.
• Na een ledenraadpleging is de wens een traject in te zetten naar een eigen permanent ingerichte turnaccommodatie van 450 -600 vierkante meter.
• Ondersteuning hierbij is ingeroepen van de KNGU als overkoepelde deskundige organisatie.
• Een ingediend plan over de gewenste ontwikkeling is met de gemeente (ambtenaren en portefeuillehouder) besproken.
• Een haalbaarheidsonderzoek dient aan te tonen wat de mogelijkheden zijn om het turnen in onze gemeente betere turnfaciliteiten te bieden.
Draagt het college op:
• Een haalbaarheidsonderzoek naar een turnaccommodatie voor AZTV uit te voeren met een capaciteit van 450-600 vierkante meter.
• Een uitwerking van dit haalbaarheidsonderzoek voor te leggen aan de raad.
En gaat over tot de orde van de dag.
Onafhankelijk Moerdijk (J. van Brenkelen) SP (G.J.M. Blom)
... Bekijk meer!Bekijk minder

1 week geleden  ·  

Bekijk op Facebook

Aandachtspunten per kern

Lees meer over onze ambities voor uw woonkern!

Blijf op de hoogte!