Herhaalde oproep – Nieuwe politici

Nog steeds is Onafhankelijk Moerdijk op zoek naar mensen die politiek actief willen worden of de partij op een andere manier actief willen steunen, bijvoorbeeld als lid van het partijbestuur.

Interesse? Neem dan contact op met een van de bestuursleden of via onderstaand telefoonnummer.

Onafhankelijk Moerdijk – al jaren de grootste politieke partij in Moerdijk – is op zoek naar inwoners uit onze gemeente die zich – net als wij – willen inzetten voor een nog beter Moerdijk. Dit kan als (bestuurs)lid, burgerlid van onze fractie of wellicht bij de volgende verkiezingen als raadslid.

Wat we van u vragen? Vooral passie om te werken aan een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Dit met het belang van onze bewoners voorop.

We zijn voornemens om binnenkort een informatieavond te beleggen voor geïnteresseerden, maar u bent uiteraard ook altijd welkom op onze fractievergaderingen.

Bent u nieuwsgierig geworden? Wilt u graag meedoen of heeft u vragen? Bel of mail dan.

Lieneke Aangenendt, voorzitter Onafhankelijk Moerdijk: telefoon 0168 – 46 25 83 of, info@onafhankelijkmoerdijk.nl

Onze speerpunten:

De burger staat centraal en inspraak bij plannen maken
Begin bij de burger en zijn woonomgeving bij alle plannen!
Samen Doen
Wij staan voor een gemeente waarin bewoners meer zelf direct invloed kunnen uitoefenen!
Integriteit
Wij staan voor een betrouwbaar gemeentebestuur naar haar inwoners en afspraak is afspraak!
Een lange termijnvisie voor de gemeente
Wij staan voor een gemeente met een juiste balans tussen wonen, werken en recreëren, zowel voor nu als in de toekomst!
Veiligheid – Vandalismebestrijding – Handhaving
Veiligheid, vandalismebestrijding en handhaving zijn voor ons belangrijke items!
ONAFHANKELIJK MOERDIJK is een politieke groepering die geen bindingen heeft met de landelijke politieke partijen. Ze is ontstaan op 30 augustus 2001 uit de voormalige plaatselijke politieke groeperingen:

  • Hoekse Lijst, uit Zevenbergschen Hoek
  • Lijst Noordhoek, uit Noordhoek
  • Vrije Lijst, uit Heijningen
  • Gemeentebelangen Fijnaart en Heijningen, uit Fijnaart en Heijningen
  • Gemeentebelangen, uit Moerdijk en Klundert
  • Algemeen Belang, uit Standdaarbuiten
HISTORIE
In de loop van de jaren zijn de bovengenoemde onafhankelijke groeperingen ontstaan om in de toenmalige gemeenteraden aandacht te kunnen vragen voor de specifieke wensen en problemen in hun eigen woonomgeving. Na de gemeentelijke herindeling in 1997, lag het voor de hand dat deze groeperingen zouden samengaan. De afgelopen jaren is er op een gedegen manier samengewerkt door hun afgevaardigden in de gemeenteraad als Onafhankelijke Fractie waardoor er ook hechte banden ontstonden tussen de groeperingen onderling, die dus in 2001 zijn uitgegroeid tot één lokale politieke organisatie die nu al niet meer valt weg te denken uit de samenleving binnen de gemeente Moerdijk.
ONAFHANKELIJK MOERDIJK behartigt de belangen van alle inwoners uit alle zestien grote en kleine woonkernen in de gemeente Moerdijk, dus ook die van U!
Momenteel heeft ONAFHANKELIJK MOERDIJK een fractie van zeven raadsleden.
Hiermee is ONAFHANKELIJK MOERDIJK de grootste politieke groepering in de gemeenteraad van Moerdijk. Het grote aantal leden laat zien dat ONAFHANKELIJK MOERDIJK een bloeiende politieke groepering is, die in een behoefte voorziet.
Sluit u aan bij ONAFHANKELIJK MOERDIJK een actieve jonge organisatie, die geen binding heeft met landelijke politieke partijen.

 

Volg ons !
     

Berichten op facebook

Vanavond vergaderen wij in Heijningen vanaf 19.00 uur bent u van harte welkom. In de kantine van de voetbalvereniging. ... See MoreSee Less

13 hours ago  ·  

View on Facebook

Art. 35 vragen 380KV
OM/09/JvB
21-09-2017

Geacht college,

Ik ben benaderd door enkele bewoners van de Landekensdijk te Zevenbergschen Hoek en gisteren heb ik afschriften van de correspondentie van de gemeente Moerdijk en het ministerie van Economische Zaken, gericht aan de bewoners, van de familie Deijkers, Landekensdijk 7 te Zevenbergschen Hoek ontvangen. Naar aanleiding hiervan heb ik onderstaande vragen.

Inleiding.
Reeds geruime tijd is bekend dat er een nieuwe 380 KV lijn in Noord-Brabant West/Midden dient te worden aangelegd. In eerste instantie was de noordelijke variant niet haalbaar in verband met technische obstakels. Vervolgens gaf het alternatief de zuidelijke variant te commotie. Hetgeen tot gevolg had dat nieuwe alternatieve varianten werden onderzocht. Uiteindelijk bleken de technische obstakels bij de noordelijke variant te kunnen worden opgelost. Dus nam de minister het besluit voor de noordelijke variant alsnog.
De Noordelijke variant zou lopen ter hoogte van de huidige hoogspanningslijnen ten noorden van Zevenbergschen Hoek. De huidige lijnen vormen nu geen directe overlast, dus er was geen aanleiding tot protest. In de brieven van 2 juli en 7 juli 2017 zijn de bewoners van de Landekensdijk hiervan in kennis gesteld.
Echter groot was de verbazing dat tijdens de informatieavond in september 2017 in Raamsdonkveer bleek dat de lijn over de woningen aan de Landekensdijk te Zevenbergschen Hoek komt te lopen. Dit is voor mij en mijn fractie van Onafhankelijk Moerdijk niet acceptabel. Dit alles geeft aanleiding tot het stellen van de volgende vragen.

1) Uit de correspondentie aan de bewoners (2 juli en 7 juli 2017) is niet zichtbaar dat de nieuwe 380 KV lijn over de woningen van de Landekensdijk te Zevenbergschen Hoek loopt.
Was dit bij u wel bekend? Zo ja, wat voor afspraken heeft u met het ministerie van EZ gemaakt?
2) In de brief van het ministerie van EZ van 7 juli 2017 staat dat de minister van EZ aan TenneT vraagt te onderzoeken welke optimalisaties er bij Moerdijk mogelijk zijn.
Gaat het hier ook om optimalisaties te onderzoeken om de leefbaarheid van de bewoners aan de Landekensdijk te Zevenbergschen Hoek te waarborgen? Zo ja, welke opties?

3) De bewoners aan de Landekensdijk te Zevenbergschen Hoek werden tijdens de informatieavond te Raamsdonkveer verrast dat de lijn precies over hun woningen loopt.
Dit heeft de nodige ontrust tot gevolg. Een goede communicatie is een vereiste in dit soort trajecten.
Deelt u deze mening? Zo ja, wat gaat u op het gebied van communicatie richting de bewoners doen?

4) De leefbaarheid van de bewoners aan de Landekensdijk te Zevenbergschen Hoek dient niet te worden aangetast.
Wat gaat u er aan doen om er voor te zorgen dat de leefbaarheid aan de Landekensdijk te Zevenbergschen Hoek niet wordt aangepast?


Uw antwoorden zien wij graag op termijn tegemoet.

Namens de fractie O NAFHANKELIJK MOERDIJK

Hans van Brenkelen
(Fractievoorzitter
... See MoreSee Less

4 days ago  ·  

View on Facebook

Onafhankelijk Moerdijk heeft het bericht van Gemeente Moerdijk gedeeld. ... See MoreSee Less

Leuk! Verschillende toffe en interessante activiteiten voor jou en jouw kinderen tijdens de 'Week van de Opvoeding' in Moerdijk. En voor de creatievelingen 🎨 is er nu alvast een ontwerpwedstrijd: teken, kleur of knutsel jouw ideale speelplek en maak daarmee kans op toegangskaarten voor het hele gezin naar Speelnatuur Tiengemeten. De tekening is te downloaden op onze website: www.moerdijk.nl/Week-van-de-opvoeding-2017

5 days ago  ·  

View on Facebook

Zevenbergen, 20-09-2017

Persbericht

Frans Fakkers uit Fijnaart wordt het nieuwe raadslid voor Onafhankelijk Moerdijk in de gemeenteraad van Moerdijk. Frans staat als eerstvolgende op de kieslijst om de zetel van Jack van Dorst over te nemen. De raadszetel is beschikbaar gekomen door de benoeming van Jack van Dorst tot wethouder van de gemeente Moerdijk.

Het bestuur en de fractie van Onafhankelijk Moerdijk steunen unaniem Frans Fakkers als raadslid. Frans is een ervaren bestuurder hetgeen nodig is om de belangen van de inwoners van de gemeente Moerdijk te behartigen.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur en Fractie van Onafhankelijk Moerdijk.
... See MoreSee Less

5 days ago  ·  

View on Facebook