Voorspoedig en gezond 2020

Het bestuur van Onafhankelijk Moerdijk wenst haar leden en andere belangstellenden een voorspoedig en gezond 2020.

Net als in het afgelopen jaar zullen wethouders en raadsleden wederom alles in het werk stellen om de  belangen van de Moerdijkers zo goed mogelijk te behartigen. En als u met vragen zit, schroom dan  niet om deze via onze website kenbaar te maken.

Het spreekt vanzelf dat u snel een antwoord van ons tegemoet kunt zien.

Laten we er met z’n allen een mooi jaar van maken!

 

Bestuur Onafhankelijk Moerdijk