Burgerleden 2018-01-29T12:50:16+00:00

Onze burgerleden

Maak kennis met onze burgerleden!

Peter Geleijns
Peter GeleijnsBurgerlid commissie Sociale Infrastructuur
“Ik kies vol overtuiging voor Onafhankelijk Moerdijk, omdat deze partij radicaal kiest voor de belangen van alle bewoners in alle kernen en in al die kernen tot in de haarvaten aanwezig en actief is. Zoals ook het beleid om ruim baan te geven aan burgerinitiatieven mij recht uit het hart is gegrepen. De grote thema’s van deze tijd zijn armoede en eenzaamheid en ik zet me optimaal in om daar iets tegen te doen, ook buiten de politiek.”
Sinds 2012 actief
Ger Laheij
Ger LaheijBurgerlid commissie Fysieke Infrastructuur
“Ik ben een geboren Rottendammer, maar sinds 1973 woon ik in de gemeente Moerdijk. In 1985 ben ik verhuisd naar de Voorstraat in Fijnaart. Ik heb in het verleden verschillende ondernemingen gehad, maar ik heb daarnaast ook altijd vrijwilligerswerk gedaan voor mens en dier. Sinds 10 jaar ben ik lid van Onafhankelijk Moerdijk en hoop vanaf volgend jaar de burgers van Moerdijk te mogen vertegenwoordigen als raadslid. “
Sinds 2007 actief
Jeffrey Kouters
Jeffrey KoutersBurgerlid commissie Bestuur & Middelen
“Ik ben lid van Onafhankelijk Moerdijk, omdat ik onze partij de mooiste en beste vorm van lokale politiek vind. Onafhankelijk Moerdijk is een kernbewuste partij en wij zetten ons dan ook in voor de wensen en belangen van de Moerdijkse samenleving. Ook hoop ik de politiek te verjongen. Ik vind het belangrijk dat alle generaties worden vertegenwoordigd in de politiek. Interessante thema’s vind ik jeugdzorg en onderwijs.”
Sinds 2017 actief
Murat Tolu
Murat ToluBurgerlid commissie Sociale Infrastructuur
“Ik ben geboren en getogen in de gemeente Moerdijk en woon nu samen met mijn gezin in de kern Zevenbergen. Momenteel werk ik als ambtenaar sociale zaken in de gemeente Gilze en Rijen, maar ik heb ook gewerkt met moeilijk opvoedbare kinderen en met verslaafde en criminele jongeren. Nu wil ik graag de kennis en kunde inzetten voor onze eigen gemeente. Mijn politieke motto is: ‘Tot uw dienst’.”
Sinds 2017 actief