Lieneke Aangenendt Erelid

Tijdens de Ledenvergadering van Onafhankelijk Moerdijk is Lieneke Aangenendt benoemd tot Erelid van de partij. Zij kreeg de bijbehorende oorkonde uitgereikt omdat zij de voorzittershamer, die zij vanaf de oprichting van OM in 2001 hanteerde, om gezondheidsredenen heeft neergelegd. Hans van Brenkelen roemde in een korte toespraak de betrokkenheid van Lieneke en haar inzet voor OM. Lieneke zelf was blij verrast over haar benoeming tot erelid en vertelde in hoofdlijnen de ontstaansgeschiedenis van de politieke partij. Een stevig applaus viel haar ten deel. Met algemene stemmen werd Frans Fakkers benoemd tot haar opvolger. Kort lichtte de laatste zijn idee├źn toe over de eerstkomende jaren, waarin verjonging van OM en een nog grotere aandacht voor de inwoners van Moerdijk aan de orde zullen zijn. De jaarvergadering werd gehouden in Zaal Noordhoek. Naast de voorzitterswisseling stelde de Algemene Vergadering o.a. het jaarverslag 2017, de jaarrekening 2017 en ook de begroting 2019 vast. Tevens werd de AVG privacyverklaring goedgekeurd. Kort werd stilgestaan bij de formatie van het onlangs aangetreden college van b en w waarin namens OM Jack van Dorst en Eef Schoneveld zitting hebben. Na de vergadering, die vlot verliep, werd door de aanwezigen de gelegenheid aangegrepen om elkaar over vele zaken bij te praten. OM gaat er met volle kracht tegenaan!