HET OM-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

HET OM-VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026

Ons programma voor de komende vier jaar hebben wij als titel gegeven “SAMEN VERDER DOOR SAMEN TE DOEN”. Het gaat hierbij niet om zomaar een titel, het is ook het motto van ONAFHANKELIJK MOERDIJK”. Als een rode draad loopt aandacht voor u als inwoner van Moerdijk door ons gehele programma. Onze mensen, of het nu om een wethouder, fractie -of burgerlid gaat, zetten het belang van de Moerdijkers waar enigszins mogelijk voorop. De burger moet ook volop de gelegenheid krijgen om mee te doen, dat heet zo mooi participeren, bij belangrijke zaken in onze gemeente. Als u op onderstaande link klikt, kunt u kennisnemen van onze speerpunten voor de komende vier jaar en verder in detail ons gehele verkiezingsprogramma lezen. Aan sommige van de punten is in de afgelopen vier jaar hard gewerkt, veel is bereikt maar er is zeker nog ruimte voor verbeteringen. Hiervoor gaan wij ons ook de komende vier jaar weer inzetten. Uw stem op ONAFHANKELIJK MOERDIJK op 16 maart a.s. is daarbij van groot belang. Tot slot, ons motto is vooral SAMEN DOEN. Het verkiezingsprogramma is voor de eerste keer dynamisch en kan dus nog steeds aangepast worden. Mocht er bij u nog iets leven wat belangrijk is, meld het ons, wij gaan dan serieus kijken of dit alsnog toegevoegd kan worden. U kunt hiertoe het contactformulier, mail info@onafhankelijkmoerdijk.nl of de CEES HUIJSSOONLIJN – 0653440936 gebruiken. Uw mening is belangrijk voor ons. Wij lezen of horen u heel graag.

Bestuur ONAFHANKELIJK MOERDIJK.

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2022-2026