VERTREK EN INSTALLATIE GEMEENTERAADSLEDEN

VERTREK EN INSTALLATIE GEMEENTERAADSLEDEN.

Op 29 maart jl.  heeft burgemeester Moerkerke afscheid genomen van de vertrekkende gemeenteraadsleden.
Woensdag 30 maart volgt het installeren van de nieuwe gemeenteraad.
Hierbij zijn de volgende leden van Onafhankelijk Moerdijk aan de orde :

  • Jack van Dorst
  • Tineke van Dijkhorst
  • Hans van Brenkelen
  • Jack Lems
  • Jolanda Nieuwkerk
  • Anton Huijzer
  • Murat Tolu
  • Bennie Blom

Op 7 april a.s. zal de informateur de nodige informatie geven over de coalitievorming.
Te zijner tijd zullen nog nadere berichten volgen over de invulling van de wethoudersposten en de definitieve samenstelling van onze fractie.

Hierover krijgt u nog aanvullende informatie.

Bestuur Onafhankelijk Moerdijk