ONAFHANKELIJK MOERDIJK WEER VIER JAAR DE GROOTSTE PARTIJ

ONAFHANKELIJK MOERDIJK WEER VIER JAAR DE GROOTSTE PARTIJ

Tegen middernacht op de verkiezingsavond kon burgemeester Aart-Jan Moerkerke de definitieve uitslag van de verkiezingen bekend maken. Onafhankelijk Moerdijk was met 29 %  van de uitgebrachte stemmen de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen 2022. Een prachtige waardering voor het vele werk verzet in de afgelopen jaren door onze wethouders en raadsleden. Ook de komende vier jaar zullen zij weer alles in het werk stellen om de belangen van de inwoners van Moerdijk zo goed als mogelijk te behartigen. Een woord van welgemeende dank aan onze leden en alle inwoners in alle kernen van Moerdijk die dit schitterende resultaat mogelijk gemaakt hebben.

Het bestuur van Onafhankelijk Moerdijk