DRUKKE WEEK VOOR ONAFHANKELIJK MOERDIJK EN DE BURGEMEESTER

DRUKKE WEEK VOOR ONAFHANKELIJK MOERDIJK EN DE BURGEMEESTER

De afgelopen week stond in het teken van vele personele- en functieveranderingen binnen onze partij. Op maandag 16 mei had burgemeester Moerkerke tijdens de snikhete raadsvergadering het nodige werk met het installeren van de diverse gezagsdragers. En dit, niet in het minst vanwege diverse mutaties binnen OM, een direct gevolg van de goede resultaten bij de gemeenteraadsverkiezingen afgelopen maart. De komende vier jaar maakt Bennie Blom deel uit van het college van burgemeester en wethouders, naast Jack van Dorst, Danny Dingemans en eveneens nieuwkomer Pauline Joosten.  Bennie kreeg vanwege zijn vele jaren als bevlogen fractielid de versierselen, behorend bij de koninklijke onderscheiding door de burgemeester opgespeld. Door het openvallen van de twee fractieplaatsen vanwege de OM-wethouders gaan Kees Scheenaard en ex-burgerlid Arno Fens deel uitmaken van de fractie, verder bestaand uit Hans van Brenkelen, Jack Lems, Tineke van Dijkhorst, Murat Tolu en de nieuwe leden Anton Huijzer en Jolanda Nieuwkerk. Dat had weer tot gevolg dat er nieuwe burgerleden moesten aantreden. Tijdens de raadsvergadering werden Jeffrey van Dorst, Bert Lam en Peter Mulders door de burgemeester geïnstalleerd.

Op woensdag 18 mei werd onder grote belangstelling en veel lovende woorden van o.a. de burgemeester onze wethouder gedurende 8 jaar, Eef Schoneveld in het gemeentehuis uitgezwaaid, tegelijkertijd met de eveneens vertrekkende Désirée Brummans. Onze Eef vond het welletjes en gaat nu tijd krijgen om samen met Ludy leuke dingen te gaan doen. Beide ex-wethouders werden onder applaus van de aanwezigen niet alleen in in de bloemetjes gezet, maar ontvingen tevens uit handen van de burgemeester de Erepenning van de gemeente Moerdijk, voor hun jarenlange inzet. Onafhankelijk Moerdijk wenst hen beiden alle goeds gedurende hopelijk nog vele jaren. Gelukkig blijft Eef behouden voor onze partij en hoopt hij tijdens de ALV op 14 juni a.s. benoemd te worden tot voorzitter van Onafhankelijk Moerdijk.

Eef, veel dank voor het vele werk dat je in de afgelopen jaren namens OM hebt verzet.

Het bestuur.