Joke & Kees

Beëdiging Joke & Kees

Donderdag 9 juni jl.  had burgemeester Moerkerke nog een extra taak te vervullen m.b.t Onafhankelijk Moerdijk. Tijdens de raadsvergadering die avond dienden twee OM-raadsleden beëdigd te worden. Kees Scheenaard, die eerder de door ziekte uitgeschakelde Peter Geleijns al verving, was tijdens de eerste ceremonie op vakantie. Joke Hagenbeuk vervangt tot nader order Murat Tolu, die vanwege medische omstandigheden voorlopig uitgeschakeld is.

Joke en Kees, proficiat en veel succes bij de uitvoering van jullie belangrijke taak.