ONAFHANKELIJK MOERDIJK VERGADERT IN WILLEMSTAD OP 21 OKTOBER!

De komende tijd zal ONAFHANKELIJK MOERDIJK met regelmaat de kernen van de gemeente Moerdijk gaan bezoeken. En niet alleen aanwezig zijn, maar eerst en vooral om naar de inwoners te luisteren. In het kader van “DE BOER OP”2.1 luisteren wij naar de zaken die in de kernen leven en waarover van onze kant de nodige informatie kan worden gegeven. ONAFHANKELIJJK MOERDIJK, als lokale partij, zet zich zoveel mogelijk in voor de inwoners, dat is één van onze  kerntaken, zo niet de belangrijkste. Niet alleen met woorden, maar zeker ook met daden.

In Willemstad spelen momenteel diverse zaken die van belang zijn voor deze kern.

Onderwerpen als:  schoolontwikkeling, voetbalcomplex Kogelvangers, aanlegsteiger, woningbouw, zwerfafval etc.  zullen zeker de diverse gemoederen bezighouden.

Kom daarom naar  de fractievergadering van ONAFHANKELIJK MOERDIJK, waarbij ook onze wethouders Eef Schoneveld en Jack van Dorst aanwezig zullen zijn. Er zal voldoende tijd worden genomen om naar de vragen en meningen te luisteren en hierop  te reageren.

Op 21 oktober a.s. bent u vanaf 19.15 welkom in gebouw IRENE.

Koffie en thee staan voor u klaar.

Graag tot volgende week maandag!
Bestuur ONAFHANKELIJK MOERDIJK