ONAFHANKELIJK MOERDIJK WAS OP BEZOEK IN WILLEMSTAD

Afgelopen maandag 21 oktober hielden wethouders, bestuursleden en fractieleden in het kader van “ONAFHANKELIJK MOERDIJK GAAT DE BOER OP “ fractievergadering in Willemstad. Voorafgaand aan de vergadering was een informatie c.q. discussieavond over diverse aangelegenheden die momenteel de nodige vragen opwerpen bij de Willemstedelingen. Gelukkig was sprake van een uitstekende opkomst uit geledingen van diverse organisaties in de voor de historie zo belangrijke stad. Onderwerpen als de plannen bij de Kogelvangers, basisscholen, aanlegsteiger, verkeer, sociale woningbouw, appartementen aan het water etc. kwamen ruimschoots aan de orde. Mede door de heldere uiteenzettingen en opmerkingen van de betrokkenen konden nuttige, maar vooral zinnige discussies gehouden worden. Door de aanwezigen werd het aan het eind van de avond zeer op prijs gesteld dat ONAFHANKELIJK MOERDIJK, maar zeker ook de wethouders, de moeite hadden genomen om de gang naar Willemstad te maken. Natuurlijk werd hieraan nog wel toegevoegd dat men hoopte dat het niet alleen bij aanhoren zou blijven en, waar enigszins mogelijk, een concreet gevolg zou worden gegeven aan andere opties dan in de plannen van de gemeente en politiek.

Wethouder Eef Schoneveld merkte tenslotte op dat ONAFHANKELIJK MOERDIJK deel uitmaakt van een coalitie en meestal door alle partijen water bij de wijn moet worden gedaan om tot een werkbaar besluit te komen. Niettemin vond hij het zeer belangrijk dat zo veel als mogelijk rekening moet worden gehouden met wat er bij de inwoners van Willemstad leeft. Ook wethouder Jack van Dorst hamerde op het feit dat een goede communicatie tussen gemeente en de diverse belanghebbenden meer dan noodzakelijk is. Concluderend: een zeer nuttige bijeenkomst met goed gefundeerde meningen van alle partijen in gebouw Irene.

Het volledige verslag opgemaakt door raadslid Peter Geleijns kunt u downloaden: besluitenlijst fractie 43 in Willemstad