Nieuwe Facebookteam

Het bestuur van Onafhankelijk Moerdijk heeft in onderling overleg het nieuwe Facebookteam benoemd. De heren Jeffrey Kouters, Murat Tolu en Peter Geleijns zijn vanaf heden verantwoordelijk voor de berichtgeving op Facebook. Het bestuur is van mening dat het verstrekken van berichten via dit medium steeds belangrijker geworden is. En dit niet alleen ten tijde van de verkiezingen, maar gedurende de gehele nog resterende raadsperiode. De inwoners moeten voortdurend op de hoogte gebracht worden van het politiek reilen en zeilen in alle kernen van de gemeente Moerdijk. Ook wordt op korte termijn een app in het leven geroepen, zodat het voor een ieder nog makkelijker wordt om direct contact te krijgen met wethouders, raadsleden -en burgerleden. Nadere berichten hierover volgen. Onze dank gaat uit naar Tineke van Dijkhorst voor haar gewaardeerde FB-werkzaamheden in de afgelopen jaren. Zij wordt eindverantwoordelijke voor de website. Volg ons, nog meer dan tot op heden, op website en facebook van Onafhankelijk Moerdijk.