Nieuw burgerlid bij Onafhankelijk Moerdijk

Donderdag 7 februari werd tijdens de raadsvergadering Petra Schets – Broere uit Zevenbergschen Hoek door burgemeester Klijs benoemd als burgerlid van Onafhankelijk Moerdijk. Wij heten Petra van harte welkom bij onze partij en wensen haar vanzelfsprekend heel veel succes bij het uitoefenen van haar taken. Gezien de eerste ervaringen met Petra zijn wij ervan overtuigd dat zij een belangrijke rol gaat vervullen binnen onze partij. Zij stelt zichzelf voor aan de inwoners van de gemeente Moerdijk op de pagina burgerleden.