OM ART. 35 Vragen en antwoord gemeente over horeca

Geachte heer Tolu,
U heeft op 9 juli 2018 de volgende vragen ex artikel 35 Reglement van Orde met betrekking
tot sluitingstijden van de horeca aan het college van burgemeester en wethouders gesteld. U
wil weten of het college bereid is:
1. om het gesprek aan te gaan met ondernemers die zich vrijwillig aanmelden voor ruimere
openingstijden in de nachtelijke uren?

Download de gehele brief: Beantwoording sluitingstijden horeca