Artikel 35 vragen: Asbestsanering 2

Geacht college,

Enige jaren geleden hebben wij vragen gesteld betr. de door het rijk opgelegde sanering van asbestdaken uiterlijk in 2024. Wij ontvingen toen als antwoord o.a. dat u als college regelmatig aandacht zou besteden om eigenaren te informeren. Uit voortschrijdend inzicht blijkt dat steeds meer gemeenten aandacht aan deze sanering besteden en wij hebben ook begrepen dat onze gemeente hiermede bezig is. In het uitvoeringsprogramma VTH 2018 lezen wij dat de voorbereidende werkzaamheden zoals het inventariseren van asbestdaken en het opstellen van een plan van aanpak als verzoek aan de OMWB kunnen worden opgedragen……….

Download de gehele brief: Art. 35 Asbestsanering 2