OOK BIJ ONAFHANKELIJK MOERDIJK REGENT HET LINTJES

OOK BIJ ONAFHANKELIJK MOERDIJK REGENT HET LINTJES

Op woensdag 26 april jl. werden twee OM’ers onverwacht bezocht door burgemeester Aart-Jan Moerkerke. Al om 09.30 belde hij in Standdaarbuiten aan bij de volledig verraste Christ Frijters, tot vorig jaar onze secretaris gedurende meer dan 20 jaar. Tijdens de toespraak roemde de burgemeester de belangrijke rol van Christ sinds het ontstaan van Onafhankelijk Moerdijk en ander vrijwilligerswerk. In bijzijn van oud-collega’s, familieleden en natuurlijk diverse OM’ers speldde hij hierna de versierselen, behorend bij de koninklijke onderscheiding, op bij Christ. De prachtige ruiker bloemen gaf Christ onmiddellijk door aan echtgenote Heddy. Hierna was het gezellig tijdens de koffie met gebak en een trotse Christ.

In de middag meldde de burgemeester zich in Zevenbergschen Hoek bij het huis van ons gemeenteraadslid Hans van Brenkelen. Laatstgenoemde kan terugzien op een carrière als raadslid die al 33 jaar duurt. Daarnaast is er ook nog ruimte voor diverse andere vrijwilligersactiviteiten. Net als bij Christ het geval was, bleek Hans volkomen overdonderd door de eer die hem bij Koninklijk Besluit ten deel viel. Natuurlijk werd echtgenote Cisca ook in de festiviteiten betrokken. ’s Avonds was het nog lang gezellig met familie, vrienden en OM’ers in huize Van Brenkelen. Tijdens de middagbijeenkomst met de andere gedecoreerden in het Gemeentehuis werd  er nogmaals volop genoten.

Beide heren hopen nog lang betrokken te kunnen blijven bij Onafhankelijk Moerdijk. Hans blijft natuurlijk raadslid en werd bovendien bij de laatste ALV enige weken geleden benoemd tot voorzitter van het bestuur, na het vertrek van Eef Schoneveld, die tijdens de vergadering tot erelid werd benoemd.  Christ blijft beschikbaar als adviseur van onze partij.

Christ en Hans, nogmaals van harte proficiat met de zo verdiende benoeming als lid in de Orde van Oranje Nassau.