COLUMN OM …..”OP PERSOONLIJKE TITEL”

DE FRACTIE-ASSISTENT EN MEER..
door Eef Sterk

Op de Facebook-pagina van Onafhankelijk Moerdijk is de vacature voor een FRACTIE-ASSISTENT geplaatst. Binnen onze partij gingen stemmen op om de vele taken van onze raadsleden wat te verlichten. Het gaat dan bij voorbeeld om het notuleren bij fractievergaderingen, agenda’s verzorgen, bewaken van af te handelen actiepunten en misschien wel het belangrijkste voor de assistent zelf: kennismaken met het wereldje van de lokale politiek. De nieuwe loot aan de OM-stam kan zomaar geïnspireerd raken om een carrière te starten in de politiek. Dat laatste, werkzaam zijn bij een politieke partij (een lokale nog wel) is zeker interessant, maar tegelijkertijd arbeidsintensief. Dat onze raadsleden bereid zijn om daar de nodige tijd in te steken, zie ik elke keer weer als ze in de slag zijn om de belangen van de gemeente Moerdijk en haar inwoners te behartigen. En soms is dat best ingewikkeld als er een koers gevaren moet worden tussen de politieke obstakels door. OM maakt deel uit van de coalitie, maar kunnen c.q. moeten onze fractieleden het altijd eens zijn met plannen die door de wethouders (twee van de eigen partij) en de coalitiegenoten gelanceerd worden? Zij noemen zichzelf terecht “kritische raadsleden van een coalitiepartij” en dat zijn ze ook. En zo hoort het natuurlijk te zijn. Het raadslid controleert en becommentarieert met gegronde argumenten, dat wel, de uitvoering van het coalitieakkoord en de eventuele, door voortschrijdend inzicht bijgestelde plannen van het college en van de eigen en andere andere partijen in de gemeenteraad.
Bestuur en fractie van OM kijken inmiddels alweer vooruit naar 2022. Ook OM ontkomt niet aan de tijd die nu eenmaal vliegt en wij moeten de komende jaren op zoek naar verjonging met kwaliteit binnen ons bestuur en de fractie. Dat heeft onze volledige aandacht. Binnenkort gaan wij ook weer bijeenkomsten houden over belangrijke zaken die spelen binnen onze gemeente en waar de inwoners serieus recht van spreken krijgen. Via de social media en op andere wijze zal hiervan melding gemaakt worden. Het mondelinge contact, de inwoners aanhoren, luisteren en waar mogelijk actie ondernemen blijft natuurlijk onveranderd van groot belang. Onze partij direct benaderen, wordt binnenkort nog eenvoudiger. Hierover volgt nadere informatie via Facebook en de website. Lid worden van onze partij kost u slechts € 10,– per jaar en geeft de mogelijkheid om tijdens ledenvergaderingen actief mee te praten over de koers van OM.
Degenen die naar aanleiding van dit verhaal graag iets meer willen weten over die toekomst van OM en wellicht in overweging nemen om hiervan mogelijk actief deel te willen uitmaken, zijn van harte welkom voor een gesprek. Via de website van OM is het ook nu al eenvoudig om een bericht met toelichting te sturen. Wij zorgen dan zo snel mogelijk voor een reactie op uw vraag of voorstel.
Samenvattend is OM al volop bezig om er zo veel mogelijk voor de inwoners in alle kernen van Moerdijk te zijn en niet, zoals in het algemeen maar al te veel gebeurt, hoofdzakelijk in de tijd voorafgaande aan de verkiezingen.
Graag tot ziens of horens!
ONAFHANKELIJK MOERDIJK is er voor u, ook nu!