Een gelukkig en gezond 2022

Een gelukkig en gezond 2022

Beste leden van Onafhankelijk Moerdijk

Na weer een moeizaam jaar vanwege alle Corona perikelen met ellende alom, hopen wij met u op een beter 2022.
Ook in het nieuwe jaar zullen onze mensen weer alles in het werk stellen om de belangen van alle inwoners zo goed mogelijk te behartigen.
Wij wensen u en de uwen een gelukkig en gezond 2022 toe.

Bestuur, wethouders, fractie-en burgerleden van Onafhankelijk Moerdijk