Christ Frijters erelid van Onafhankelijk Moerdijk

Christ Frijters erelid van Onafhankelijk Moerdijk

Tijdens de Algemene Vergadering van 18 december jl. in Noordhoek werd voormalig secretaris CHRIST FRIJTERS in het zonnetje gezet.

Christ heeft 20 jaar lang de secretariële werkzaamheden verricht en met verve. In het eerder gepubliceerde interview met hem valt alles te lezen over zijn imposante politieke carrière. Na de lovende woorden van voorzitter Frans Fakkers, werd een verheugde Christ bij acclamatie benoemd tot erelid van ONAFHANKELIJK MOERDIJK. Hierna overhandigde hij de hierbij passende oorkonde. Zijn OM-collega gedurende vele jaren Tineke van Dijkhorst zette hem hierna in de bloemetjes. Christ van harte namens ons allen en fijn dat je ons nog jaren van nuttige adviezen zal blijven voorzien. Veel geluk en gezondheid in de komende jaren met jouw Heddy.

Bestuur ONAFHANKELIJK MOERDIJK.