Motie “Haalbaarheidsonderzoek Trainingsaccommodatie AZTV Zevenbergen”

Van Hans van Brenkelen (fractievoorzitter Onafhankelijk Moerdijk.)

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli jl is op initiatief van Onafhankelijk Moerdijk een motie met betrekking tot de Algemene Zevenbergsche Turnvereniging (AZTV) behandeld (zie onderstaande motie)

De motie is door OM met steun van de SP ingediend, na een bezoek van de vereniging AZTV aan onze fractievergadering. Zij kampen met het probleem dat de huidige trainingsfaciliteiten niet meer voldoen om de gewenste toestellen en trainingsniveau te kunnen uitoefenen. Voor OM was dit aanleiding om dit via een motie op de politieke agenda te plaatsen. Voorgesteld werd een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Tijdens de behandeling van de motie in de gemeenteraad heeft wethouder Schoneveld toegezegd dit mee te nemen in een breder accommodatieonderzoek. Andere verenigingen hebben namelijk ook knelpunten mbt het gebruik van de beschikbare ruimten. Gezien deze toezegging is de motie niet verder in stemming gebracht. Dit krijgt een vervolg.

 

 

 

Motie “Haalbaarheidsonderzoek Trainingsaccommodatie AZTV Zevenbergen”
De raad van de gemeente Moerdijk in de vergadering bijeen op 5 juli 2018,
Overwegende het volgende dat;

  • De Algemene Zevenbergsche Turn Vereniging (AZTV) bestaat al 40 jaar en heeft ongeveer 250 leden.
  • Sinds de oprichting in september 1977 trainen zij in een gymzaal van 20×12 meter.
  • De ontwikkelingen in de turnsport, mede ook door de prestaties van de nationale ploeg, zijn toegenomen. Maar ook de ontwikkeling van de toestellen en materialen heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Alles past niet meer in de reguliere gymzaal.
  • Na een ledenraadpleging is de wens een traject in te zetten naar een eigen permanent ingerichte turnaccommodatie van 450 -600  vierkante meter.
  • Ondersteuning hierbij is ingeroepen van de KNGU als overkoepelde deskundige organisatie.
  • Een ingediend plan over de gewenste ontwikkeling is met de gemeente (ambtenaren en portefeuillehouder) besproken.
  • Een haalbaarheidsonderzoek dient aan te tonen wat de mogelijkheden zijn om het turnen in onze gemeente betere turnfaciliteiten te bieden.

Draagt het college op:

  • Een haalbaarheidsonderzoek naar een turnaccommodatie voor AZTV uit te voeren met een capaciteit van 450-600 vierkante meter.
  • Een uitwerking van dit haalbaarheidsonderzoek voor te leggen aan de raad.

En gaat over tot de orde van de dag.
Onafhankelijk Moerdijk (J. van Brenkelen)        SP (G.J.M. Blom)