Motie “Haalbaarheidsonderzoek Trainingsaccommodatie AZTV Zevenbergen”

Van Hans van Brenkelen (fractievoorzitter Onafhankelijk Moerdijk.)

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli jl is op initiatief van Onafhankelijk Moerdijk een motie met betrekking tot de Algemene Zevenbergsche Turnvereniging (AZTV) behandeld (zie onderstaande motie)

De motie is door OM met steun van de SP ingediend, na een bezoek van de vereniging AZTV aan onze fractievergadering. Zij kampen met het probleem dat de huidige trainingsfaciliteiten niet meer voldoen om de gewenste toestellen en trainingsniveau te kunnen uitoefenen. Voor OM was dit aanleiding om dit via een motie op de politieke agenda te plaatsen. Voorgesteld werd een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Tijdens de behandeling van de motie in de gemeenteraad heeft wethouder Schoneveld toegezegd dit mee te nemen in een breder accommodatieonderzoek. Andere verenigingen hebben namelijk ook knelpunten mbt het gebruik van de beschikbare ruimten. Gezien deze toezegging is de motie niet verder in stemming gebracht. Dit krijgt een vervolg.Lees meer