Artikel 35 vragen: Veilige Schoolroutes

Geacht college,

In de vorige periode hebben we als raad een aanpak voor veilige fietsroutes voor schoolgaande jeugd vastgesteld met een bijbehorend budget. Op diverse plaatsen heeft dit al tot aanpassingen geleid en zijn er routes verbeterd. We constateren dat dit nog niet het geval is voor de route Fijnaart via Noordhoek naar Zevenbergen. Vandaar dat wij ons afvragen waarom hier geen voortgang is.

Download de gehele brief:  Art. 35 schoolroutes