PERSBERICHT, vrijdag 21 mei 2021

PERSBERICHT, vrijdag 21 mei 2021

Peter Geleijns, raadslid van Onafhankelijk Moerdijk in de gemeenteraad van
Moerdijk, heeft besloten wegens persoonlijke omstandigheden terug te treden
uit de politiek. Wij respecteren zijn besluit en danken hem voor zijn inzet voor
de inwoners van onze gemeente gedurende vele jaren.
Vanuit Onafhankelijk Moerdijk zal de heer Kees Scheenaard uit het dorp
Moerdijk worden voorgedragen als nieuw raadslid. Kees is nu burgerlid namens
Onafhankelijk Moerdijk in de gemeente Moerdijk.
Het bestuur en fractie van Onafhankelijk Moerdijk,
Voor deze,
Hans van Brenkelen, Fractievoorzitter