In Memoriam Cees Huijssoon

Bij aanvang van de ALV, afgelopen dinsdag, wijdde voorzitter Frans Fakkers de volgende woorden aan ons overleden raadslid.

Ik wil bij het begin van deze 21ste ALV van Onafhankelijk Moerdijk even stilstaan bij het overlijden van ons raadslid Cees, die bijna 50 jaar volksvertegenwoordiger is geweest, zoals dat maar zelden voorkomt. En dan wel volksvertegenwoordiger zoals het woord zegt. Hij vertegenwoordigde iedereen die een beroep op hem deed, dan wel was hij een vraagbaak als het ging om hoe je als burger in contact moet komen met de gemeente, of als je iets dwars zat, of als je iets wilde en niet wist hoe dit aan te pakken of als je vond dat de gemeente niet voldoende naar je luisterde. Cees was de verbinding tussen overheid en burger. Op velerlei gebied. Hij vloog niet overal in. Hij dacht na hoe de klacht, de vraagstelling het beste kon worden opgelost. Zonder al te veel herrie of dat er iets naar buiten kwam.. Zijn opstelling en houding naar de inwoners van onze gemeente waren die van een soort ombudsman die partijen bij elkaar bracht en het liefst zonder al te veel ophef. Zou ik dat wel doen Frans , zo vroeg hij wel eens, of wat zou jij doen? Dat kan toch niet. Even die toets gewoon zonder veel gedoe of mening gevend, maar zijn eigen weg bewandelend. Cees had veel goodwill, ook binnen het gemeentehuis. Hij kende heel wat ambtenaren bij wie hij ook kon aankloppen als een inwoner weer eens bij Cees had aangeklopt. Op die manier heeft hij heel wat mensen kunnen helpen en heeft hij zijn rol als volksvertegenwoordiger waargemaakt. Zocht hij mensen op, mensen zochten hem op, en was hij eerlijk genoeg om te zeggen dat iets niet kon, of dat iemand in het ongelijk stond. Cees kende veel mensen en veel mensen kenden Cees. Zij wisten dat Cees altijd klaar stond om mensen te helpen, niet wachten op, maar zelf op pad gaan, aanwezig zijn, luisterend oor zijn, ook partijen bij elkaar brengend. Zo heeft hij veel bereikt. Zonder dat dit allemaal de krant haalde, nee als de burger maar geholpen was. Hij wist ook wie hem wilden gebruiken, maar daar had hij een scherp nee voor. Ook de krant benaderde hij op een zodanige wijze dat men wist dat het raadslid Cees Huijssoon er was en ook speelde hij wel eens zaken door waar anderen dan verbaasd keken hoe die krant daar toch aan kwam. Cees is niet meer. Een raadslid dat eigenlijk een ombudsfunctie vervulde al lang voordat die term werd uitgevonden. Die partijen bij elkaar bracht in het belang van de inwoners, want dat was de kern van zijn handelen als raadslid. Het bestuur bedankt Cees voor al hetgeen hij voor Onafhankelijk Moerdijk, maar vooral voor de inwoners heeft betekend.