Cees Huijssoon postuum benoemd tot ereburger van Moerdijk

Voor de eerste keer in de geschiedenis is een inwoner van Moerdijk benoemd tot ereburger van onze gemeente. Tot verdriet van iedereen die de politiek en het sociale leven in Moerdijk een warm hart toedraagt, viel deze eer pas ten deel aan Cees na zijn overlijden.  In zijn openingswoord roemde burgemeester Klijs de vele kwaliteiten van Cees, waarbij vooral zijn tomeloze en nooit aflatende inzet voor de inwoners aandacht kreeg en dit gedurende een carrière van op een paar weken na 50 jaar, een record in Nederland.

Hierna richtte onze fractievoorzitter Hans van Brenkelen zich rechtstreeks tot Cees en bedankte hem voor alles wat hij had betekend voor de gemeentepolitiek en op andere gebieden voor de inwoners van Moerdijk. Na de toespraken werden de versierselen behorend bij het ereburgerschap uitgereikt aan echtgenote Corrie, in bijzijn van zijn trotse kinderen Cees, Egbert en Lianne. Deze toonden zich zeer verheugd dat deze uitzonderlijke onderscheiding aan echtgenoot en vader Cees toegekend werd. Alle aanwezigen deelden deze gevoelens vanzelfsprekend ten volle.

 

Vervolgens werd Jeffrey Kouters beëdigd als gemeenteraadslid. Zoals hij eerder aangaf tijdens een interview in BN DeStem, zal het voor hem geen gemakkelijke taak zijn om in de (vele) voetsporen te treden van zijn, bij vrijwel iedereen in Moerdijk en omgeving bekende voorganger. Ook hij zal alles in het werk stellen om daar waar nodig een luisterend oor te bieden aan de inwoners van Moerdijk en hun belangen zo goed mogelijk verdedigen. Het bestuur, wethouders en fractie van Onafhankelijk Moerdijk wensen Jeffrey alle succes bij het vervullen van deze niet geringe taak en zij hebben het volste vertrouwen dat hij hierin mettertijd zal slagen.

Het spreekt vanzelf dat wij als Onafhankelijk Moerdijk uitermate trots en verheugd zijn dat ons zeer gedreven en toegewijd raadslid Cees Huijssoon het ereburgerschap postuum heeft mogen ontvangen. Hij verdiende dit als geen ander.

Bestuur Onafhankelijk Moerdijk