FRANS FAKKERS DRAAGT VOORZITTERSHAMER OVER AAN EEF SCHONEVELD

FRANS FAKKERS DRAAGT VOORZITTERSHAMER OVER AAN EEF SCHONEVELD

Zoals uit de foto blijkt vond deze handeling letterlijk plaats tijdens de ALV in de Niervaert te Klundert op 14 juni jl. Frans kwam in het bezit van de hamer, toen hij deze in 2018 ontving uit handen van de vorige voorzitter, de ons inmiddels helaas ontvallen Lieneke Aangenendt. Frans nam node afscheid, maar vond het een geruststellende gedachte dat de ervaren Eef Schoneveld hem wilde opvolgen.
De in het politieke wereldje gepokt en gemazelde Frans werd vanwege zijn verdiensten gedurende vele jaren voor ONAFHANKELIJK MOERDIJK volkomen terecht benoemd tot erelid van de partij. Eef Schoneveld overhandigde de hierbij behorende oorkonde. Echtgenote Wies kon vanwege medische omstandigheden niet aanwezig zijn, maar zij werd vanzelfsprekend op afstand in de bloemetjes gezet. Frans dank voor alles wat je voor OM betekend hebt en wij wensen je nog een aantal mooie jaren met Wies.

Het bestuur.