• compilatie-Logo
  • verkiezing1
ONAFHANKELIJK MOERDIJK VERTEGENWOORDIGD BIJ AANSTAANDE VERKIEZINGEN

Op 20 maart a.s. zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Totaal 16 partijen doen hieraan mee in Noord-Brabant. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was de invloed van lokale partijen aanmerkelijk toegenomen. In totaal stemden landelijk 35% van de kiezers op een lokale partij. Onder andere via spotjes op de TV en andere kanalen wordt duidelijk gemaakt dat de lokale politiek eveneens  ruimer vertegenwoordigd dient te zijn bij Provinciale Staten.

logo-lokaal-brabant

Nieuwe partij Lokaal Brabant probeert bij de komende verkiezingen duidelijk voet aan de provinciale grond te krijgen om lokale belangen van gemeenten beter te kunnen behartigen dan tot nu toe het geval was. Op lijst 11 zijn twee vertegenwoordigers van Onafhankelijk Moerdijk te vinden, Wethouder Jack van Dorst op plaats 19 en raadslid Jack Lems op nummer 36.

logo-Ons-Water

Ook bij de verkiezingen voor het Waterschap vinden wij een OM-man en niet de minste. Eminence Grise en raadslid Cees Huyssoon bezet plaats 34 op lijst 3 van de partij Ons Water. Geboren en opgegroeid in Zeeland wekt zijn keuze voor juist deze partij natuurlijk geen enkele verbazing.  Het is te hopen dat de teruggelopen opkomstpercentages bij de verkiezingen een halt zal worden toegeroepen. Wij raden iedereen aan om gebruik te maken van zijn of haar stemrecht op 20 maart a.s.

Op 20 maart a.s. zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

logo-lokaal-brabant
logo-Ons-Water

Totaal 16 partijen doen hieraan mee in Noord-Brabant. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen was de invloed van lokale partijen aanmerkelijk toegenomen. In totaal stemden landelijk 35% van de kiezers op een lokale partij. Onder andere via spotjes op de TV en andere kanalen wordt duidelijk gemaakt dat de lokale politiek eveneens  ruimer vertegenwoordigd dient te zijn bij Provinciale Staten.

Nieuwe partij Lokaal Brabant probeert bij de komende verkiezingen duidelijk voet aan de provinciale grond te krijgen om lokale belangen van gemeenten beter te kunnen behartigen dan tot nu toe het geval was. Op lijst 11 zijn twee vertegenwoordigers van Onafhankelijk Moerdijk te vinden, Wethouder Jack van Dorst op plaats 19 en raadslid Jack Lems op nummer 36.

Ook bij de verkiezingen voor het Waterschap vinden wij een OM-man en niet de minste. Eminence Grise en raadslid Cees Huyssoon bezet plaats 34 op lijst 3 van de partij Ons Water. Geboren en opgegroeid in Zeeland wekt zijn keuze voor juist deze partij natuurlijk geen enkele verbazing.  Het is te hopen dat de teruggelopen opkomstpercentages bij de verkiezingen een halt zal worden toegeroepen. Wij raden iedereen aan om gebruik te maken van zijn of haar stemrecht op 20 maart a.s.

Logo9-OM

De Onafhankelijk Moerdijk kandidaten die meedoen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen werden al in een eerder artikel voorgesteld. Vandaag het eerste stukje van Cees Huyssoon, waarin hij schrijft waarom stemmen op 20 maart a.s. belangrijk is.

De woorden van Jack van Dorst en Jack Lems staan zeer binnenkort op website.
Onafhankelijk Moerdijk wenst haar kandidaten heel veel succes!

“HET WATERSCHAP IS NIET MEER WEG TE DENKEN”
Cees Huijssoon

Cees Huyssoon

Op 20 maart a.s. zijn naast de Provinciale Staten ook verkiezingen voor het Waterschap Brabantse Delta. Op lijst 3 van de onafhankelijke groepering ONS WATER sta ik op de kieslijst bij nummer 34.
De waterhuishouding in ons natte landje is vanzelfsprekend van elementair belang.
Het Waterschap houdt zich zeer uitgebreid, maar hier kort gezegd bezig met o.a.: onderhoud waterkeringen en gemalen, wateroverlast, kwaliteit oppervlaktewater, onderhoud waterwegen, toezicht handhaving van wetten, controle waterpeil en nog veel meer.
We willen  toch allemaal graag droge voeten houden! ONS WATER wil hieraan graag haar steentje in nog grotere mate blijven bijdragen, zoals zij dit de afgelopen 10 jaar al hebben gedaan. Vijftien jaar heb ik de belangen bij het Waterschap mede mogen behartigen. We hopen vurig dat onze partij ook in de toekomst actief mag meebesturen in het Waterschap Brabantse Delta.

Als u dit ook vindt stem dan op 20 maart lijst 3 ONS WATER.

ZEVENBERGEN

Video over de samenwerking tussen gemeenten en het waterschap bij water in de bebouwde kom en over Cees Huyssoon.

Geplaatst door Ons Water op Zaterdag 16 februari 2019
logo-Ons-Water
Logo9-OM

Vertegenwoordigers van Onafhankelijk Moerdijk staan op de kieslijst van LOKAAL BRABANT Lijst 11 bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 20 maart a.s.

Vandaag is OM-raadslid Jack Lems aan het woord.

“STEMMEN VOOR DE PROVINCIALE STATEN WEL DEGELIJK BELANGRIJK”
Jack Lems

Jack Lems

Op 20 maart a.s. kunnen we stemmen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen.

Ik moet eerlijk zijn, zelf heb ik mij in het verleden wel eens afgevraagd of dit nou echt zo belangrijk was. In doorsnee weten wij Nederlanders niet echt wat voor nut deze instelling nou eigenlijk heeft. Inmiddels weet ik wel degelijk dat het niet alleen gaat om vergunningverlening. Integendeel, een scala aan taken. De provincie bepaalt bijvoorbeeld waar wegen, spoorweg- en scheepvaartverbindingen, woon- en industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen.

Ook is de provincie is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen. 

Als je dan zoals vandaag in de krant kunt lezen dat de al of niet bewapening van de BOA’s ook in Den Bosch onder de loep genomen wordt, dan zegt dat genoeg over het belang van deze instelling. Ik sta op nummer 36 van lijst 11 LOKAAL BRABANT. Zeer bewust, want ik vind dat er meer bestuurd moet worden van onderaf en minder vanuit Den Haag. Een grotere invloed kunnen uitoefenen op provinciale beslissingen binnen onze regionale en gemeentegrenzen is belangrijk. Bij de landelijke partijen liggen de belangen over het algemeen heel anders, getuige de bemoeiingen richting de verkiezingen vanuit het Haagse.

Ga  stemmen op 20 maart, de invloed van een onafhankelijke regionale partij als LOKAAL BRABANT lijst 11 moet veel groter worden!

logo-lokaal-brabant
Logo9-OM

Met de woorden van  Onafhankelijk Moerdijk wethouder Jack van Dorst is het artikelen drieluik van de OM-mensen bij de verkiezingen op 20 maart a.s. compleet. Door hen is duidelijk aangegeven waarom stemmen volgende maand belangrijk is voor de inwoners van Moerdijk.

Provinciaal besturen: beter samen, redenerend vanuit lokaal!
Jack van Dorst

Jack van Dorst

Naast het rijk en de gemeenten hebben we ook het provinciaal bestuur. Deze bestuurslaag heeft meer invloed op en doet meer dingen voor onze directe omgeving dan we vaak denken. Provinciale wegen zijn meestal het eerste waar je aan denkt. Maar wat denk je bijvoorbeeld van de locaties van windmolens? En van voorzieningen zoals het busvervoer? Naast voorbeelden als deze zijn er best veel zaken waar de provincie besluiten over neemt.

Deze besluiten hebben dus direct invloed op de inwoners: ook die van Moerdijk. Het is een open deur dat het daarom belangrijk is dat die beslissende provinciebestuurders dicht bij de inwoners staan. Meer invloed van onderaf dus, in plaats van meer dominant regeren van bovenaf. Juist om die reden heeft ONAFHANKELIJK MOERDIJK zich samen met andere lokale partijen aangesloten bij Lokaal Brabant. Juist om die reden heb ik besloten om mezelf verkiesbaar te stellen. Ik sta op NUMMER 19 van LIJST 11, LOKAAL BRABANT.

In de praktijk hebben Lokaal Brabant en Onafhankelijk Moerdijk al nauw overleg. Door mijn en onze persoonlijke betrokkenheid, ook na de aankomende verkiezingen voor Provinciale Staten, kan uw stem direct worden gehoord en tot resultaten leiden. Maar het begint bij u! laat uw stem niet verloren gaan en ga op 20 maart stemmen!

logo-lokaal-brabant
Like Onafhankelijk Moerdijk op Facebook!
Neem contact met ons op!

Heeft u een vraag of opmerking?
Het secretariaat zal zorgen dat uw melding bij de juiste persoon terechtkomt en u ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie.

Postadres

Secretariaat Onafhankelijk Moerdijk
Markiezenlaan 34
4758AS Standdaarbuiten

Contactformulier