ONAFHANKELIJK MOERDIJK VERWELKOMT NIEUW BURGERLID

Op 8 juli jl. werd de heer ARNO FENS door burgemeester Moerkerke tijdens de raadsvergadering beëdigd als burgerlid van ONAFHANELIJK MOERDIJK. Het bestuur is uitermate verheugd met zijn aantreden. Gezien het wegvallen van onze gewaardeerde raadsleden Cees Huijssoon en Peter Geleijns, hadden wij dringend behoefte aan nieuwe burgerleden. Arno heeft zich sinds zijn komst naar onze partij, enkele maanden geleden, reeds zeer betrokken getoond bij de diverse belangrijke zaken binnen onze partij. Inmiddels heeft hij zich tevens aangesloten bij ons bestuur, hetgeen op de volgende ALV formeel bekrachtigd zal worden. Arno stelt zichzelf nader voor in het stukje bij de fotogalerij. Daarnaast zijn wij in de gelukkige omstandigheid om na de vakantie een tweede nieuw burgerlid te mogen begroeten. Hierover volgen t.z.t. verdere berichten..
Dit alles zal ONAFHANKELIJK MOERDIJK in staat stellen om nog beter dan voorheen de belangen van onze inwoners te behartigen.
Arno nogmaals van harte welkom bij onze partij!

Het Bestuur.