Donderdag 17 juni, Raadsvergadering

De raadsvergadering van 17 juni a.s. zal weer worden gehouden in de raadzaal.
Vanwege de nog steeds geldende regels is het echter niet mogelijk de vergadering fysiek bij te wonen.

  • U kunt deze live volgen via: LIVE
  • De agenda met de daarbij behorende stukken is te raadplegen via: AGENDA