Dinsdag 18 juni Algemene Ledenvergadering

BERICHT VOOR DE LEDEN VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK

Op dinsdag 18 juni a.s. vindt de 20e Algemene Ledenvergadering plaats. Zoals u van ons gewend bent komen we bij elkaar in Zaal Noordhoek, St. Jozefstraat 19 te Noordhoek.

De ALV begint om 20.00, maar u bent al vanaf 19.45 welkom op de koffie of de thee.

De leden hebben inmiddels allemaal een persoonlijke uitnodiging per e-mail of brief ontvangen. Toch denken wij dat een extra stukje aandacht via de inmiddels veel gebruikte social media, veelal ook bij de wat ouderen, op zijn plaats is.

Het bestuur vindt het namelijk belangrijker dan ooit om de leden van Onafhankelijk Moerdijk te ontmoeten en hun op- of aanmerkingen te vernemen over het gevoerde beleid van het afgelopen jaar. Een ALV is bij uitstek geschikt om uw mening te laten horen en mee te denken over de besluitvorming. U, als lid, bent erg belangrijk voor Onafhankelijk Moerdijk om onze wethouders, raads -en burgerleden te laten weten of we de belangen van de inwoners van Moerdijk goed behartigen. Of waar dat wellicht beter zou kunnen.

Wij roepen onze leden dan ook op om 18 juni a.s. bij de ALV aanwezig te zijn.

Leest u dit, maar u bent nog geen lid van Onafhankelijk Moerdijk, neemt u een lidmaatschap dan eens serieus in overweging. Uw meedenken met de koers van onze partij is belangrijk. De stem en de belangen van de inwoners van Moerdijk staan bij Onafhankelijk Moerdijk hoog in het vaandel.

Wij hopen op 18 juni a.s. zo veel mogelijk leden in Noordhoek te mogen begroeten.

Graag tot dan!