Algemene Ledenvergadering gaat niet door

Onze Algemene Ledenvergadering hadden wij gepland op 13 december a.s. in d’ Ouwe School in Noordhoek. Gezien de berichten tijdens de persconferentie gisteren over een vrijwel lockdowntoestand na 17.00 de komende weken, moeten wij eerdergenoemde datum afblazen.

Wij hebben formeel nog een aantal weken de tijd om alsnog een tijdige ALV te houden, dit met het oog op de te vervullen formaliteiten voor de verkiezingen in maart 2022.

In dit stadium willen wij de noodoplossing via de Teams variant nog niet aanspreken.

Het is niet anders, maar de huidige tijd noopt ons tot het nemen van hopelijk juiste beslissingen. We moeten met z’n allen proberen een zo goed mogelijk einde aan de corona ellende te maken. Wij wensen u en de uwen gezondheid!