/Onafhankelijk Moerdijk

About Onafhankelijk Moerdijk

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far Onafhankelijk Moerdijk has created 6 blog entries.

‘Cafés Zevenbergen al om 2.00 uur dicht? Da’s te vroeg’

Door | 2018-07-16T08:12:45+00:00 16 juli 2018|BNdeStem|

Cafés en eetgelegenheden in Zevenbergen moeten in het weekend later dan 2.00 uur kunnen sluiten, als ze dat willen.
Annelies Vlaanderen

Dat is het voorstel dat raadslid Murat Tolu (Onafhankelijk Moerdijk) ter overweging geeft aan het college van B en W van Moerdijk. Hij zegt zijn verzoek te hebben gedaan naar aanleiding van ‘signalen van horeca-ondernemers en van jongeren’. ,,Nu is de sluitingstijd 2.00 uur. Het café gaat dan op slot, er mag niemand naar binnen. Wie binnen is, mag wel nog tot half 3 blijven zitten. Maar dat is jammer voor degenen die na 2.00 uur nog een sigaret willen roken. Die mogen om 5 over 2 twee niet meer naar binnen.”

Lees meer in BNdeStem

Motie “Haalbaarheidsonderzoek Trainingsaccommodatie AZTV Zevenbergen”

Door | 2018-07-12T22:55:57+00:00 12 juli 2018|AZTV|

Van Hans van Brenkelen (fractievoorzitter Onafhankelijk Moerdijk.)

Tijdens de raadsvergadering van 5 juli jl is op initiatief van Onafhankelijk Moerdijk een motie met betrekking tot de Algemene Zevenbergsche Turnvereniging (AZTV) behandeld (zie onderstaande motie)

De motie is door OM met steun van de SP ingediend, na een bezoek van de vereniging AZTV aan onze fractievergadering. Zij kampen met het probleem dat de huidige trainingsfaciliteiten niet meer voldoen om de gewenste toestellen en trainingsniveau te kunnen uitoefenen. Voor OM was dit aanleiding om dit via een motie op de politieke agenda te plaatsen. Voorgesteld werd een haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren. Tijdens de behandeling van de motie in de gemeenteraad heeft wethouder Schoneveld toegezegd dit mee te nemen in een breder accommodatieonderzoek. Andere verenigingen hebben namelijk ook knelpunten mbt het gebruik van de beschikbare ruimten. Gezien deze toezegging is de motie niet verder in stemming gebracht. Dit krijgt een vervolg. (meer…)

Lieneke Aangenendt Erelid

Door | 2018-06-21T09:39:15+00:00 21 juni 2018|Geen categorie|

Tijdens de Ledenvergadering van Onafhankelijk Moerdijk is Lieneke Aangenendt benoemd tot Erelid van de partij. Zij kreeg de bijbehorende oorkonde uitgereikt omdat zij de voorzittershamer, die zij vanaf de oprichting van OM  in 2001 hanteerde, om gezondheidsredenen heeft neergelegd. Hans van Brenkelen roemde in een korte toespraak de betrokkenheid van Lieneke en haar inzet voor OM. Lieneke zelf was blij verrast over haar benoeming tot erelid en vertelde in hoofdlijnen de ontstaansgeschiedenis van de politieke partij. Een stevig applaus viel haar ten deel. Met algemene stemmen werd Frans Fakkers benoemd tot haar opvolger. Kort lichtte de laatste zijn ideeën toe over de eerstkomende jaren, waarin verjonging van OM en een nog grotere aandacht voor de inwoners van Moerdijk aan de orde zullen zijn.  De jaarvergadering werd gehouden in Zaal Noordhoek. Naast de voorzitterswisseling stelde de Algemene Vergadering o.a. het jaarverslag 2017, de jaarrekening 2017 en ook de begroting 2019 vast. Tevens werd de AVG privacyverklaring goedgekeurd.  Kort werd stilgestaan bij de formatie van het onlangs aangetreden college van b en w waarin namens OM Jack van Dorst en Eef Schoneveld zitting hebben. Na de vergadering, die vlot verliep, werd door de aanwezigen de gelegenheid aangegrepen om elkaar over vele zaken bij te praten. OM gaat er met volle kracht tegenaan!